DRUŻYNA MARZEŃ-PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WSiP

BABY BITTLES-PROGRAM DWUJĘZYCZNE DZIECI

INTEGRACJA,CZYLI MAŁYMI KROCZKAMI DO SUKCESU-PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH

POMOŻESZ, BO MOŻESZ-PROGRAM PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZY

ZABAWA SZTUKĄ-OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACJI PLASTYCZNEJ

AKADEMIA  VEOLIA-OGÓLNOPOLLSKI PROJEKT EDUKACJI PRZEZ RUCH

CYFROWA PODRÓŻ Z AVATAREM-OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY ROZWIJAJĄCY KOMPETENCJE CYFROWE