CYFROWA PODRÓŻ Z AVATAREM-OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY ROZWIJAJĄCY KOMPETENCJE CYFROWE

CYFROWA PODRÓŻ Z AVATAREM-OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY ROZWIJAJĄCY KOMPETENCJE CYFROWE

Cele projektu:
 - Rozwijanie kompetencji cyfrowych u dzieci w wieku przedszkolnym.
 - Nawiązanie współpracy między placówkami z całej Polski.
 - Wdrażanie do umiejętnego korzystania z nowoczesnych technologii tj.: komputery, tablety, tablica interaktywna, telefony, aparaty fotograficzne,
telewizor, kamera.
 - Poznanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 - Obsługiwanie prostych aplikacji i programów komputerowych.
 - Odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości.
 - Wdrażanie do używania komputera jako narzędzia pracy, a nie tylko rozrywki.
 - Rozumienie roli i funkcji komputerów oraz nowoczesnych technologii.
 - Zapoznanie ze współczesnymi środkami łączności np. telewizja, Internet.
 - Uświadomienie zagrożeń związanych z korzystaniem z technologii.
 - Poznanie i zrozumienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego spędzania czasu przy komputerze.
 - Kształtowanie kompetencji językowych u dzieci.