Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do wszystkich warszawskich przedszkoli publicznych opublikowane są na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy:

https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola