Adaptacja

Szanowni Rodzice dzieci nowoprzyjętych,

Informujemy, że w dniach 29-30 sierpnia 2024r. o godz. 16.00 można przyjść z dzieckiem do przedszkola.

 

 

Wizyta ma na celu zapoznanie dziecka z nauczycielami, rozkładem pomieszczeń.

Do zobaczenia :)

 

 

Wyprawka dzieci 3 letnich:

-ubrania na zmianę /podpisane na metkach i spakowane do podpisanego worka/

-obuwie na zmianę

-komplet ubrania na gimnastykę korekcyjną /T-shirt, spodenki - podpisane, spakowane do worka//

-piżama na leżakowanie /podpisana/

-cienki koc w poszwie

-chustki suche i mokre

-ręcznik papierowy

 


Przyjmując dziecko trzyletnie do przedszkola należy pamiętać, że jest ono częścią większej, niezależnej całości - rodziny. Jej poszczególni członkowie są ze sobą związani, wspólnie przeżywają zmiany i na nie reagują. Dostosowanie się dziecka do nowej sytuacji jest więc także wyzwaniem dla najbliższych. Często zdarza się, że właśnie osoby dorosłe bardziej przeżywają pójście dziecka do przedszkola niż ono samo. W związku z tym, aby pomóc dziecku, a także wesprzeć rodzinę realizowany jest w naszym przedszkolu program wstępnej adaptacji. 

Cele spotkań warsztatowych z rodzicami i dziećmi:

 • wspomaganie dzieci 3-letnich w procesie adaptacji do warunków przedszkola,
 • wspieranie rodziny dziecka oraz nabywanie świadomości adaptacyjnej rodziców,
 • nabywanie zaufania do ludzi,
 • nabywanie umiejętności  komunikacji w kontaktach z rówieśnikami i    dorosłymi,
 • kształtowanie wiary we własne siły,
 • zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa,
 • zaznajamianie rodziny dziecka ze specyfiką przedszkola i z wymaganiami, jakim powinni sprostać,
 • wspólne z rodzicami stworzenie spójnego środowiska   edukacyjno – społecznego,
 • wzmocnienie dorosłego w roli rodzica.


   
Spotkania adaptacyjne mają służyć pełnemu i rzetelnemu poznaniu się dzieci oraz rodziców tych dzieci z wychowawcami. Sprzyja  temu wymiana informacji, atmosfera zaufania i akceptacji.

Dziecko ma możliwość poznawania nowych miejsc i osób w obecności bliskiej mu osoby. Stopniowo nawiąże kontakty z nauczycielem, dziećmi i będzie potrzebowało coraz mniej uwagi ze strony rodziny. Zaspokajanie potrzeb dziecka w tym zakresie będzie się odbywać poprzez:

 • wyjaśnianie reguł i norm moralnych  - niedopuszczenie  do      zahamowania pozytywnej tendencji rozwoju dziecka,
 • nieskrępowane poznawanie otoczenia dziecka,
 • stwarzanie warunków do kształtowania samodzielności i    odpowiedzialności dzieci w rozwiązywaniu problemów i uczeniu się nowych umiejętności,
 • nabywanie umiejętności rozpoznawania emocji i stanów uczuciowych oraz stopniowe zwiększanie poziomu kontroli i sposobów wyrażania emocji (zwłaszcza negatywnych),
 • szanowanie norm i przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przy zachowaniu szacunku dla własnych potrzeb.


Każda zmiana w życiu człowieka przynosi ze sobą przeżycia ciekawe, radosne i pożądane, ale czasami też doznania bolesne, trudne , a nawet traumatyzyjące. Jednakże poszerzenie przez człowieka swojego środowiska życia jest czymś naturalnym i koniecznym dla rozwoju i socjalizacji. To od nas, dorosłych zależy czy ułatwimy dziecku poznawanie otoczenia w sposób łagodny, w poczuciu bezpieczeństwa i poszanowania drugiej osoby.

Jak ułatwić dziecku adaptację w przedszkolu?

Już teraz zachęcaj i motywuj dziecko do:

 • samodzielnego mycia rączek
 • samodzielnego ubierania się, zakładania tego, co potrafi
 • zapinania guzików i wiązania sznurowadeł
 • podejmowania przez dziecko prób samodzielnego zjadania posiłków
 • korzystania z sedesu i używania papieru toaletowego, wycierania noska w chusteczkę
 • malowania farbami, rysowania kredkami, lepienia z plasteliny
 • chodzenia jak najwięcej i nie używania wózka
 • przygotuj dziecko emocjonalnie do rozstania z mamą. Poproś babcię, sąsiadkę by zaopiekowały się czasem maluchem. Dziecko będzie przyzwyczajało się do kontaktów z innymi ludźmi. Dziecko zrozumie, że mama, jeśli wychodzi, to zawsze wraca.
 • organizuj spotkania z rówieśnikami np. na placu zabaw, w piaskownicy, sali zabaw. Zostawiaj dziecku swobodę w zabawie, pokazuj, że bawić się wspólnie jest ciekawiej niż w samotności.
 • Opowiadaj dziecku o przedszkolu, o tym, co go tam może spotkać – o rówieśnikach, o zabawkach, o pani, której trzeba będzie słuchać. Opowiedz, jak wygląda przedszkolny dzień: dzieci bawią się, jedzą, idą na spacer, leżakują, mają zajęcia z:
 • Rytmiki, plastyki, można bawić się wszystkimi zabawkami, ale tak, by innym nie robić krzywdy. Maluchowi trzeba powiedzieć, że mama (tata) przyprowadzi go rano do przedszkola, a potem się pożegna, pójdzie do pracy i wróci o określonej porze.


Jedzenie:

W naszym przedszkolu bardzo dużo uwagi poświęcamy prawidłowemu odżywianiu. Dla rozwoju narządów mowy szalenie istotna jest umiejętność gryzienia pokarmów o różnej konsystencji – mięsa, jarzyn, owoców. Z tychże powodów posiłki nie są miksowane. Tak więc już od teraz można dziecku codziennie dawać marchewkę do gryzienia.

Sami też się przygotujcie do nowej sytuacji:

 • rodzice,  musicie być przekonani, że takie rozwiązanie, jak pójście dziecka do przedszkola, będzie najlepsze, zarówno dla niego, jak i dla Was
 • decyzja powinna być podjęta raz, a później konsekwentnie realizowana
 • dziecko nie może widzieć na waszej twarzy momentu zawahania, nie powinniście też przy nim dyskutować, czy dane przedszkole jest dobre, czy złe
 • Pójście do przedszkola traktujcie jako oczywistość. Mama i tata chodzą do pracy, a maluch - od września idzie do przedszkola.


Jeśli do tej pory maluch był wychowywany w domu, zwłaszcza przez mamę i nie miał zbyt wielu okazji, by kontaktować się z rówieśnikami, musimy liczyć się z tym, że w pierwszych dniach przedszkolnej edukacji będzie płakał, trzymał się kurczowo mamy. Nie wolno wówczas zwątpić, że wcześniej podjęta decyzja jest dla Waszej rodziny najlepszym rozwiązaniem.

Tej raz podjętej decyzji należy się konsekwentnie trzymać.


POWODZENIA