Nasze przedszkole dba o zapewnianie warunków do takiego kształcenia umiejętności i postaw dzieci, aby potrafiły one wykorzystywać je w kolejnych etapach edukacji oraz były wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka i otoczenia.