Opłaty, numery kont bankowych

a. Od 1 marca  2022r. stawka żywieniowa wynosi 16zł. za każdy dzień- opłaty są wnoszone z góry za każdy miesiąc.

Podstawa prawna:

Art. 52 ust.12 ustawy z 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz zarządzenia nr 1928/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dn.6 grudnia 2021r.

 

 

 

HARMONOGRAM

ZBIERANIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Miesiąc

Dni wyznaczone do zbierania należności

Godziny pracy Kasy

Wrzesień

należność zbierana za m-c: 09 i 10 / 2022

07-10

 

7:30 – 9:00

14:30 – 17:00

 

 

Październik

należność zbierana za m-c: 11 / 2022

07-10

Listopad

należność zbierana za m-c: 12 / 2022

08-09

Grudzień

 

bez zbierania opłat za wyżywienie

Styczeń

należność zbierana za m-c: 01 i 02 / 2023

10-11

Luty

należność zbierana za m-c: 03 / 2023

07-08

Marzec

należność zbierana za m-c: 04 / 2023

07-08

Kwiecień

należność zbierana za m-c: 05 / 2023

05-06

Maj

należność zbierana za m-c: 06 / 2023

08-09

Czerwiec

bez zbierania opłat za wyżywienie

Nr r-ku dla płatności realizowanych przelewem:
49 1030 1508 0000 0005 5055 2078

 

 

 

Składka na fundusz Rady Rodziców- 35zł. miesięcznie /na miejscu w przedszkolu/.