Opłaty, numery kont bankowych

a. Od 1 września  2023r. stawka żywieniowa wynosi 17zł. za każdy dzień- opłaty są wnoszone z góry za każdy miesiąc.

Podstawa prawna:

Art. 52 ust.12 ustawy z 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz zarządzenia nr 1928/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dn.6 grudnia 2021r.

 

 

 

 

Nr r-ku dla płatności realizowanych przelewem:
49 1030 1508 0000 0005 5055 2078