Misja

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE
 

1. Pomożesz, bo możesz –wychowanie do wartości poprzez wolontariat przedszkolny” –realizacja programu profilaktyczno –wychowawczego.

2.Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SZPEK)-przedszkolak w świecie dorobku przodków.

3.Wzmacnianie działań przedszkolaskierowanych na udzielanie pomocy psychologiczno –pedagogicznej

4.Mówiąc inaczej, patrząc inaczej , jak mogę zadbać o środowisko, w którym żyjęczyli co przedszkolak wie o ekologii

5.Przedszkolak w cyberprzestrzeni.